Onze beoordelingen
9.5

Onze diensten

Apk

U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Het kan gebeuren dat uw voertuig geselecteerd is voor een steekproef. Uw voertuig moet dan na de keuring nog beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw voertuig moet dus (maximaal) anderhalf uur, plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf, beschikbaar blijven. U bent verplicht om aan de steekproef mee te werken. Wanneer u uw voertuig meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt dan ingetrokken en de RDW mag daarna alleen de nieuwe APK-keuring verrichten. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft verricht, maar u moet dan een afspraak maken bij één van de keuringsstations van de RDW.
Als u vindt dat uw voertuig ten onrechte is goed- of afgekeurd en u komt er met de betreffende APK-instantie niet uit, dan kunt u bij de RDW een herkeuring aanvragen. De behandeling van een dergelijke aanvraag kost € 45,-. U krijgt dit bedrag terug als uw voertuig inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd. U heeft altijd een keuringsrapport nodig om in beroep te kunnen gaan. Vraag hier dus om.

Bent u het niet eens met de afkeuring van uw voertuig dan moet u meteen ná de keuring in beroep gaan bij het regiokantoor van de RDW waaronder de keuringsinstantie valt. U mag het voertuig niet verplaatsen en intussen geen reparaties (laten) verrichten. De herkeuring vindt nog dezelfde dag plaats.

Heeft u in een later stadium bezwaar tegen de APK-keuring van uw voertuig dan kunt u dit gedurende de geldigheid van het keuringsrapport schriftelijk melden bij een van de RDW- regiokantoren. Er vindt dan een herkeuring plaats. Het is echter wel moeilijk om na verloop van tijd vast te stellen of de APK juist is verricht. Immers, hoe langer de termijn is, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen of het voertuig op het moment van de oorspronkelijke keuring wel of niet aan de gestelde eisen voldeed. Het is daarom raadzaam in dergelijke gevallen eerst contact op te nemen met de garage waar uw voertuig is gekeurd.

Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK-keuring. Als u niet aan de keuringsplicht kunt of wilt voldoen, heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen op het postkantoor. Hieraan is echter de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat u gedurende die periode met de auto geen gebruik mag maken van de openbare weg. Dit betreft zowel het staan als het rijden op de openbare weg. Tijdens zo’n schorsing heeft u een vrijstelling voor dat voertuig voor het nakomen van de voertuigs gebonden verplichtingen. Eén daarvan is de APK-keuringsplicht. Als de schorsing afloopt moet u weer aan alle verplichtingen voldoen, dus ook aan de APK. Laat uw voertuig keuren vlak voordat de schorsing afloopt. U mag met het geschorste voertuig van de openbare weg gebruik maken om naar de keuring te gaan. Zorg er wel voor dat het voertuig op dat moment verzekerd is

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring. Tijdens de keuring beoordeelt een keurmeester je auto op verkeersveiligheid, milieu en registratie. De APK is een momentopname en geeft een beeld van de technische staat van een auto op het moment van de keuring. Een geldige APK is dus geen garantie dat je de rest van het jaar veilig met de auto kunt blijven doorrijden. Bij een APK wordt er geen olie of filters vervangen!

Bij de APK wordt een auto beoordeeld op de volgende onderdelen:

- de verkeersveiligheid (remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie)

- het milieu (uitstoot van uitlaatgassen)

- de registratie (de kilometerstand, het voertuigbewijs, identificatienummer en de gebruikte brandstof)

Afspraak maken

Banden actie 4 halen 3 betalen 4 halen 3 betalen